Grzybów o 16 popołudniu już nie było lecz wyprawa do lasu zaliczona.